Religious Education- Vietnamese

Vietnamese Religious Education Program

Vietnamese Bilingual Religious Education Program

For Information about these programs please contact
Sister Hang Le, LHC
 at (714) 867-1514

 

GHI DANH NIÊN HỌC 2018-2019 (cho cộng đoàn Việt Nam): cho 3 Chương trình Giáo Lý (từ 6-13 tuổi /
lớp 1-8), Việt Ngữ và Thiếu Nhi Thánh Thể (từ 7 tuổi) tại hội trường (Murphy Hall) như sau:
*** Thứ bảy và Chủ nhật ngày 21 & 22 tháng 7 năm 2018 từ 10:30AM đến 5:00PM.
*** Thứ bảy ngày 4 tháng 8 năm 2018 từ 10:30AM đến 3:00PM.
– Những gia đình nào chưa ghi danh vào Giáo xứ, xin ghi danh trước khi đến ghi danh cho con em.
* Khi đến ghi danh, xin quý phụ huynh chú ý mang theo:

 

1. Phong thư Giáo xứ gởi về gia đình cho quý vị có số ghi danh và giấy ID của quý vị. Vì thế, mỗi đơn vị
gia đình là một đơn ghi danh riêng.

 

2. Người ghi danh giùm: phải có bản sao ID của phụ huynh không đến ghi danh được và kèm theo
phong thư Giáo Xứ.

 

3. Người giám hộ: cần phải có giấy chứng nhận giám hộ.
 

4. Bản sao Chứng Chỉ Rửa Tội: cho những em học lớp Xưng Tội và Rước Lễ Lần Đầu năm đầu tiên. Nếu
quý vị nào đánh mất hoặc thất lạc, xin đến văn phòng Giáo xứ để xin bản sao.

 

5. Giấy Chứng Chỉ Hoàn Tất Năm Học 2017-2018/Certificate of Accomplishment.
** Giờ Học của 3 Chương trình như sau:
* Giáo Lý Giờ 1: 11:30AM – 1:00PM
* Giáo Lý Giờ 2: 3:00PM-4:20PM (dành riêng cho các em nào ghi danh sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể )
* Việt Ngữ: 1:20PM – 2:40PM
* Thiếu Nhi Thánh Thể: 4:50PM – 6:10PM

 

6. Lệ phí đóng riêng cho mỗi chương trình như sau:
♦ Giáo Lý: $90.00/1 em; $140.00/2 em; $170.00:/3 em; $200.00/4 em trở lên; $20.00: Lệ phí tĩnh tâm
cho các em lớp 8 và $30.00 Xưng Tội, Rước Lễ Lần Đầu
♦ Việt Ngữ: $75.00/1 em; $110/2 em; $130/ 3 em trở lên
♦ Thiếu Nhi Thánh Thể:
♦ Phụ Huynh: - $20.00/1 gia đình cho việc thuê an ninh
- $45/1 em cho tiền ăn (cho em nào ghi danh Thiếu Nhi)

 

7- Sau ngày 9 tháng 7 năm 2018, quý phụ huynh vào link dưới đây download để lấy đơn ghi danh:
www.saintcolumbanchurch.org/91
!!! Xin lưu ý: có những đơn có thể có hai mặt .

 

8- Vì lớp học có giới hạn, xin ưu tiên cho những người ghi danh trước
** Nếu có những thắc mắc, xin liên lạc:
- Sr. Hằng Lê (Giáo Lý): 714-867-1514. - Trưởng Chris (Thiếu Nhi): 714-326-3262
- Thầy Huy (Việt Ngữ) 714-360-7451 - Cô Kim Sa (Hội Phụ Huynh) 714-408-8491